fbpx

Tjänster

Värdering

När Ni kontaktar oss för värdering kan detta genomföras på flera sätt.

Ni kan sända oss bilder på föremål Ni önskar avyttra, så ber vi en värderingsman se på dem. Vanligtvis återkopplar vi inom tre arbetsdagar. Tala gärna om i mail om det finns en proveniens dokumenterad.

Vid hemvärdering handlar det antingen om enskilda föremål man vill avyttra som man då kommit överens om med Auktionsfirman innan besök 

Önskar Ni anlita företagets tjänstesida går detta alldeles utmärkt.

Vid ett sådant hembesök får Ni i lugn och ro berätta vad Ni önskar att vi gör.

I våra tjänster ingår packning, sortering, bortforsling och flyttstädning. Tjänsten är prisad enligt fasta tariffer och efter besöket kommer Ni få en offert tillsänd som Ni i lugn och ro kan ta ställning till.

Vår tjänstesida har fått mycket goda tillbakakopplingar och vi har många goda referenser från olika klienter och firmor som anlitar oss frekvent för att sköta detta.

Med andra ord, vi vet vad vi håller på med och kommer kunna avlasta Er rejält.

Vi arbetar med RUT och städgaranti.

Köp

kav har olika upplägg vid köp beroende på vad man önskar att avyttra. Köp av allt lösöre i ett boende är sällan intressant, däremot kan detta ingå i avtal vid större helhetslösningar. 

Oavsett vilka objekt Ni hör av Er om till Katrineholms Auktionsverk är det alltid av yttersta vikt för oss att vi har god kontroll på att säljare verkligen äger föremålen.

När företaget väljer att köpa in enskilda föremål sker detta nästan uteslutande om det finns sk substansvärde och man kan värdera objekt till ett försäljningsvärde av minst 1500kr.

Flyttstädning

Många gånger när man hanterar dödsbon finns det väldigt mycket lösöre men ingen plats att göra av allt. Det vi erbjuder är en helhetslösning där man efter överenskommelse lämnar in nyckeln till oss på auktionsverket och därefter påbörjar vi processen med tömning av boet.

I vårt åtagande kan ingå många olika aspekter allt efter uppdragsgivares önskemål.

Vad som gör vår lösning unik jämfört med företag som enbart gör en del är helheten. 

När vårt uppdrag är slutfört, får Ni tillbaka nyckeln för slutbesiktning och då är allt klart och lokalen är klar för inflytt eller avyttring.

Viktigt att tänka på är att denna typ av uppdrag tar tid och kräver planering. Som tumregel kan man säga att ett större hus eller lägenhet tar ca 4 veckor med alla logistiska moment, sortering, packning och bortforsling.

Vi kombinerar ofta flera objekt samtidigt för att få ett fungerande logistiskt flöde, men priser avtalat för våra kunder är alltid fasta, vilket gör att bägge parter alltid kan vara trygga på att avtalad tidsåtgång gäller.

Er bästa garanti för att vi alltid sköter våra åtaganden är att Katrineholms Auktionsverk är ett hårt arbetande serviceföretag.

Vanligt ställda frågor

Kan vi lämna in enskilda föremål och Ni auktionerar ut dem åt oss?

Svar: Inte i dagsläget. Pga rådande pandemi har kav inte möjlighet att ta emot uppdragsförsäljningar då det inte är möjligt att ta in kunder i våra lokaler. Vad vi däremot kan bistå med är råd för avyttring och i vissa fall inköp av enskilda objekt. 

Bäst svar på om vi kan hjälpa Er får Ni genom att ta en kontakt med vår kundtjänst

Vi säljer idag via vår facebookgrupp KAVshop och vår Tradera shop med samma namn. Ni hittar enklast dit genom att klicka på kapparna överst på hemsidan.

Svar ja, men vi kommer kontrollera detta mot register och den typen av värdeföremål hanterar vi ej i våra lokaler utan man bestämmer tid för kundmöte och affären görs upp på en säker plats och inte i auktionshusets lokaler

Ja det gör vi

Det kan vara intressant, ring oss!

Nej det kan du inte göra. Undantaget är om du avtalat en tid. Vår verksamhet är låst under pandemin. Det du däremot kan göra är att ringa kundtjänsten och ställa förfrågan om du söker något speciellt, exempelvis möbler eller nyttoföremål. Vi kan även genomföra möblering av fastigheter om så önskas.